LICENCIAS FEDERATIVAS AÑO 2020  
TIPO LICENCIA MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO
ADULTO 76,00 € 124,00 € 185,00 € 775,00 € 28,00 € 45,00 € 53,00 € 10,00 €
JUVENIL 47,00 € 67,00 € 103,00 €   28,00 € 45,00 € 53,00 € 5,00 €
INFANTIL 20,00 € 30,00 € 48,00 €   28,00 € 45,00 € 53,00 € 5,00 €
ADULTOS: NACIDOS EN 2002 Y ANTERIORES  
TIPO ADULTO MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
ADULTO 76,00 €             10,00 € 86,00 €
ADULTO   124,00 €           10,00 € 134,00 €
ADULTO     185,00 €         10,00 € 195,00 €
ADULTO       775,00 €       10,00 € 785,00 €
ADULTO 76,00 €       28,00 €     10,00 € 114,00 €
ADULTO 76,00 €         45,00 €   10,00 € 131,00 €
ADULTO 76,00 €           53,00 € 10,00 € 139,00 €
ADULTO 76,00 €       28,00 € 45,00 €   10,00 € 159,00 €
ADULTO 76,00 €       28,00 €   53,00 € 10,00 € 167,00 €
ADULTO 76,00 €         45,00 € 53,00 € 10,00 € 184,00 €
ADULTO 76,00 €       28,00 € 45,00 € 53,00 € 10,00 € 212,00 €
ADULTO   124,00 €     28,00 €     10,00 € 162,00 €
ADULTO   124,00 €       45,00 €   10,00 € 179,00 €
ADULTO   124,00 €         53,00 € 10,00 € 187,00 €
ADULTO   124,00 €     28,00 € 45,00 €   10,00 € 207,00 €
ADULTO   124,00 €     28,00 €   53,00 € 10,00 € 215,00 €
ADULTO   124,00 €       45,00 € 53,00 € 10,00 € 232,00 €
ADULTO   124,00 €     28,00 € 45,00 € 53,00 € 10,00 € 260,00 €
ADULTO     185,00 €   28,00 €     10,00 € 223,00 €
ADULTO     185,00 €     45,00 €   10,00 € 240,00 €
ADULTO     185,00 €       53,00 € 10,00 € 248,00 €
ADULTO     185,00 €   28,00 € 45,00 €   10,00 € 268,00 €
ADULTO     185,00 €   28,00 €   53,00 € 10,00 € 276,00 €
ADULTO     185,00 €     45,00 € 53,00 € 10,00 € 293,00 €
ADULTO     185,00 €   28,00 € 45,00 € 53,00 € 10,00 € 321,00 €
ADULTO       775,00 € 28,00 €     10,00 € 813,00 €
ADULTO       775,00 €   45,00 €   10,00 € 830,00 €
ADULTO       775,00 €     53,00 € 10,00 € 838,00 €
ADULTO       775,00 € 28,00 € 45,00 €   10,00 € 858,00 €
ADULTO       775,00 € 28,00 €   53,00 € 10,00 € 866,00 €
ADULTO       775,00 €   45,00 € 53,00 € 10,00 € 883,00 €
ADULTO       775,00 € 28,00 € 45,00 € 53,00 € 10,00 € 911,00 €
JUVENILES: NACIDOS ENTRE 2003 Y 2006  
TIPO MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
JUVENIL 47,00 €             5,00 € 52,00 €
JUVENIL   67,00 €           5,00 € 72,00 €
JUVENIL     103,00 €         5,00 € 108,00 €
JUVENIL       0,00 €       5,00 € 5,00 €
JUVENIL 47,00 €       28,00 €     5,00 € 80,00 €
JUVENIL 47,00 €         45,00 €   5,00 € 97,00 €
JUVENIL 47,00 €           53,00 € 5,00 € 105,00 €
JUVENIL 47,00 €       28,00 € 45,00 €   5,00 € 125,00 €
JUVENIL 47,00 €       28,00 €   53,00 € 5,00 € 133,00 €
JUVENIL 47,00 €         45,00 € 53,00 € 5,00 € 150,00 €
JUVENIL 47,00 €       28,00 € 45,00 € 53,00 € 5,00 € 178,00 €
INFANTILES: NACIDOS ENTRE 2007 Y SIGUIENTES  
TIPO MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
INFANTIL 20,00 €             5,00 € 25,00 €
INFANTIL   30,00 €           5,00 € 35,00 €
INFANTIL     48,00 €         5,00 € 53,00 €
INFANTIL       0,00 €       5,00 € 5,00 €
INFANTIL 20,00 €       28,00 €     5,00 € 53,00 €
INFANTIL 20,00 €         45,00 €   5,00 € 70,00 €
INFANTIL 20,00 €           53,00 € 5,00 € 78,00 €
INFANTIL 20,00 €       28,00 € 45,00 €   5,00 € 98,00 €
INFANTIL 20,00 €       28,00 €   53,00 € 5,00 € 106,00 €
INFANTIL 20,00 €         45,00 € 53,00 € 5,00 € 123,00 €
INFANTIL 20,00 €       28,00 € 45,00 € 53,00 € 5,00 € 151,00 €