LICENCIAS FEDERATIVAS AÑO 2018
TIPO LICENCIA MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO
ADULTO 68,00 € 113,00 € 171,00 € 588,00 € 24,00 € 43,00 € 50,00 € 10,00 €
JUVENIL 41,00 € 86,00 € 144,00 € 561,00 € 24,00 € 43,00 € 50,00 € 5,00 €
INFANTIL 18,00 € 63,00 € 121,00 € 538,00 € 24,00 € 43,00 € 50,00 € 5,00 €
ADULTOS: NACIDOS EN 2000 Y ANTERIORES
TIPO LICENCIA MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
ADULTO 68,00 €             10,00 € 78,00 €
ADULTO   113,00 €           10,00 € 123,00 €
ADULTO     171,00 €         10,00 € 181,00 €
ADULTO       588,00 €       10,00 € 598,00 €
ADULTO 68,00 €       24,00 €     10,00 € 102,00 €
ADULTO 68,00 €         43,00 €   10,00 € 121,00 €
ADULTO 68,00 €           50,00 € 10,00 € 128,00 €
ADULTO 68,00 €       24,00 € 43,00 €   10,00 € 145,00 €
ADULTO 68,00 €       24,00 €   50,00 € 10,00 € 152,00 €
ADULTO 68,00 €         43,00 € 50,00 € 10,00 € 171,00 €
ADULTO 68,00 €       24,00 € 43,00 € 50,00 € 10,00 € 195,00 €
ADULTO   113,00 €     24,00 €     10,00 € 147,00 €
ADULTO   113,00 €       43,00 €   10,00 € 166,00 €
ADULTO   113,00 €         50,00 € 10,00 € 173,00 €
ADULTO   113,00 €     24,00 € 43,00 €   10,00 € 190,00 €
ADULTO   113,00 €     24,00 €   50,00 € 10,00 € 197,00 €
ADULTO   113,00 €       43,00 € 50,00 € 10,00 € 216,00 €
ADULTO   113,00 €     24,00 € 43,00 € 50,00 € 10,00 € 240,00 €
ADULTO     171,00 €   24,00 €     10,00 € 205,00 €
ADULTO     171,00 €     43,00 €   10,00 € 224,00 €
ADULTO     171,00 €       50,00 € 10,00 € 231,00 €
ADULTO     171,00 €   24,00 € 43,00 €   10,00 € 248,00 €
ADULTO     171,00 €   24,00 €   50,00 € 10,00 € 255,00 €
ADULTO     171,00 €     43,00 € 50,00 € 10,00 € 274,00 €
ADULTO     171,00 €   24,00 € 43,00 € 50,00 € 10,00 € 298,00 €
ADULTO       588,00 € 24,00 €     10,00 € 622,00 €
ADULTO       588,00 €   43,00 €   10,00 € 641,00 €
ADULTO       588,00 €     50,00 € 10,00 € 648,00 €
ADULTO       588,00 € 24,00 € 43,00 €   10,00 € 665,00 €
ADULTO       588,00 € 24,00 €   50,00 € 10,00 € 672,00 €
ADULTO       588,00 €   43,00 € 50,00 € 10,00 € 691,00 €
ADULTO       588,00 € 24,00 € 43,00 € 50,00 € 10,00 € 715,00 €
JUVENILES: NACIDOS ENTRE 2001 Y 2004
TIPO LICENCIA MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
JUVENIL 41,00 €             5,00 € 46,00 €
JUVENIL   86,00 €           5,00 € 91,00 €
JUVENIL     144,00 €         5,00 € 149,00 €
JUVENIL       561,00 €       5,00 € 566,00 €
JUVENIL 41,00 €       24,00 €     5,00 € 70,00 €
JUVENIL 41,00 €         43,00 €   5,00 € 89,00 €
JUVENIL 41,00 €           50,00 € 5,00 € 96,00 €
JUVENIL 41,00 €       24,00 € 43,00 €   5,00 € 113,00 €
JUVENIL 41,00 €       24,00 €   50,00 € 5,00 € 120,00 €
JUVENIL 41,00 €         43,00 € 50,00 € 5,00 € 139,00 €
JUVENIL 41,00 €       24,00 € 43,00 € 50,00 € 5,00 € 163,00 €
INFANTILES: NACIDOS ENTRE 2005 Y SIGUIENTES
TIPO LICENCIA MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E BTT ESQUI SNOWBOARD SOCIO TOTAL
INFANTIL 18,00 €             5,00 € 23,00 €
INFANTIL   63,00 €           5,00 € 68,00 €
INFANTIL     121,00 €         5,00 € 126,00 €
INFANTIL       538,00 €       5,00 € 543,00 €
INFANTIL 18,00 €       24,00 €     5,00 € 47,00 €
INFANTIL 18,00 €         43,00 €   5,00 € 66,00 €
INFANTIL 18,00 €           50,00 € 5,00 € 73,00 €
INFANTIL 18,00 €       24,00 € 43,00 €   5,00 € 90,00 €
INFANTIL 18,00 €       24,00 €   50,00 € 5,00 € 97,00 €
INFANTIL 18,00 €         43,00 € 50,00 € 5,00 € 116,00 €
INFANTIL 18,00 €       24,00 € 43,00 € 50,00 € 5,00 € 140,00 €
1  
DESCARGAR DOCUMENTO DE PAGO